Verpleegkundige zorg

Verpleegkundige zorg

Care66 levert professionele en gespecialiseerde zorg aan (chronisch) zieken met gediplomeerde en geregistreerde verzorgenden en verpleegkundigen. Wij kunnen ondersteuning geven bij het wassen en aankleden en natuurlijk andere zorgtaken overnemen en begeleiden. Ook bieden wij activerende begeleiding en ondersteuning bij revalidatie en herstel. Bijvoorbeeld hulp bij het mobiliseren na een operatie of het leren omgaan met een een beperking.

Daarnaast bieden wij tevens onderstaande zorgtaken:


1. Stomazorg

2.Ondersteunen bij diabetes/COPD/hartfalen en andere chronische aandoeningen

3. Wondzorg

4. Medicatietoediening

5. Ondersteuning bij CVA-  en dwarslaesiezorg

6. Palliatieve zorg